OZNÁMENÍ

Děkan Fakulty zdravotnických studií TU v Liberci vyhlašuje pro všechny studenty fakulty

děkanské volno
v době výukového bloku 13.30 - 16.00 hod.
dne 6. května 2019.

 

V této době proběhne setkání akademické obce fakulty.