Oznámení o možnosti převzít písemnost v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004, Správní řád z důvodů vrácení nedoručené písemnosti Českou poštou, s.p. odesílateli zpět.

Adresát si může uvedenou písemnost vyzvednout na studijním oddělení Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci v úředních hodinách, ve lhůtě do 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení.

Pondělí a čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin, v úterý od 13.00 do 15.00 hodin a v pátek od 12:00 do 14:30 hodin.

  

RŮŽIČKA Michal, č.j.: 18/8515/008644-02, datum vyvěšení: 26. 03. 2018

SLÁMOVÁ Adéla, č.j.: 18/8515/008646-02, datum vyvěšení: 26. 03. 2018

BRENDLOVÁ Hana, č.j.: 18/8515/008869-02, datum vyvěšení: 23. 03. 2018

VOJČINIAKOVÁ Jana, č.j.: 18/8515/008875-02, datum vyvěšení: 21. 03. 2018

 

archiv   Archiv nedoručených písemností