Termín podání přihlášky pro 1. kolo 25. 05. 2018
Termín podání přihlášky pro 2. kolo 03. 09. 2018
Nevratný administrativní poplatek 500,- Kč
ČSOB Liberec/ číslo účtu 305806603/0300
Variabilní symbol 6491308511
Den otevřených dveří pro zájemce o studium 25. 11. 2017 a 16. 02. 2018

 

Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na adrese https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec/ a budou respektovány principy ochrany osobních údajů.