projekt MODOSE    I    Přednášky    I     Studijní materiály     I     E-learning                                                                               cs  en

10 let uzs animace

Jsme členem
Asociace vysokoškolských
vzdělávatelů nelékařských
zdravotnických profesí

  logo avv nzp mini web

Otevřený dopis

Obdrželi jsme certifikát

Fakulta roku 2013/2014

 fakulta roku certifikat mini

AdministraceProjekty a granty


iresoft_text_cz_nejmensi

 

Rok Název projektu
Řešitel
Číslo projektu
2016

Synergický efekt sdílení kapacit z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze

         [více o projektu]

Univerzita Pardubice, spoluřešitel TUL, doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D. C25
 

Modifikace povrchů umělých implantátů hybridní nanovrstvou

[více o projektu]

ÚZS TUL (doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.)  a KNL (Chirurgické centrum KNL, a.s. – MUDr. Jiří Škach a prim. MUDr. Peter Hromádka) ---
2015 Spolupráce a posílení vztahů se subjekty aplikační sféry a usnadnění přechodu studentů ÚZS do praxe

[více o projektu]

Mgr. Kateřina Mařanová 12220
  Realizace celoživotního vzdělávání absolventů UZS TUL a pracovníků nelékařských profesí

[více o projektu]

Mgr. Kateřina Mařanová 12217
  Prohlubování zvláštní odborné způsobilosti v nelékařských profesích akademických pracovníků a komunikačních dovedností sester

[více o projektu]

Mgr. Alena Pelcová 12216
 

Propagace studijních programů ÚZS s profilací do praxe

[více o projektu]

Mgr. Kateřina Mařanová  12206
  Studijní opory pro předměty teoretického základu studijního programu Ošetřovatelství

[více o projektu]

Mgr. Marie Froňková  12200 
  Školení studentů a zaměstnanců TUL v základech první pomoci a resuscitaci 

[více o projektu]

Mgr. M. Froňková  12199 
 

Supervizoři pro praxi 

[více o projektu]

Mgr. Marie Froňková  12198 
 

Základy výživy jako prevence civilizačních nemocí 

[více o projektu]

doc. Mgr. I. Lovětinská-Šlamborová, Ph.D.
Mgr. M. Froňková 

12191 
  Inovace předmětů Ošetřovatelská péče v akutních a kritických stavech 1, 2 a 3 – příprava studijních materiálů pro zahraniční studenty

[více o projektu]

Mgr. Alena Pelcová 12190
  E-learningový portál pro studijní opory kombinované formy studia

[více o projektu]

Mgr. Marie Froňková 12189
 

Inovace Laboratoře urgentní medicíny

[více o projektu]

Mgr. Alena Pelcová  12171 
  Inovace Počítačové učebny a Laboratoře funkční diagnostiky 

[více o projektu]

Mgr. Alena Pelcová  12170 
  Inovace Laboratoře ošetřovatelských postupů a Laboratoře první pomoci a urgentní medicíny

[více o projektu]

Mgr. Marie Froňková 12166
 

Podpora výzkumného záměru nové aplikace
v léčbě rány a prevenci infekcí 

[více o projektu]

doc. Mgr. I. Lovětínská Šlamborová, Ph.D.;
Mgr. M. Froňková

12163
2014

Laboratoř jednotky intenzivní péče        [více o projektu]

Mgr. Alena Pelcová  
 

Inovace předmětů Ošetřovatelská péče v akutních a kritických stavech 1, 2 a 3        [více o projektu]

Mgr. Alena Pelcová  
 

Inovace předmětů Odborná ošetřovatelská praxe a odborných cvičení klinických předmětů [více o projektu]

Mgr. Marie Froňková  
 

Jak nevyhořet - prevence syndromu vyhoření v praxi (spolupráce ÚZS TUL a KNL, a.s.) [více o projektu]

Mgr. Marie Froňková  
 

Supervizoři v praxi [více o projektu]

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.  
 

Podpora studijních oborů ÚZS TUL            [více o projektu]

Mgr. Kateřina Mařanová  
 

Podpora mobilit přijíždějících a vyjíždějících studentů a zaměstnanců ÚZS                [více o projektu]

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.  
 

Kineziologie v ošetřovatelské péči        [více o projektu]

Mgr. Petra Podrazilová, DiS.  
 

Realizace celoživotního vzdělávání absolventů ÚZS TUL pracovníků nelékařských profesí [více o projektu]

Mgr. Kateřina Mařanová  
 

Školení zaměstnanců TUL v základech první pomoci a resuscitaci [více o projektu]

Mgr. Kristýna Fejfarová  
2013

Propagace a realizace celoživotního vzdělávání pro absolventy ÚZS TUL        [více o projektu]

Mgr. Marie Froňková 2.1.3.
2012

Systém pro monitorování kvality spánku a diagnostiku spánkových poruch            [více o projektu]

MUDr. Radomír Minařík 1.4.2.
  Antiadhezivum [více o projektu] prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. 1.4.4.
  Systém pro monitorování bezpečí pacienta [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 1.4.3.
  Mentor klinické praxe v ošetřovatelství [více o projektu] Mgr. Marie Froňková CZ.1.04/1.1.00/46.00001
2011 Přístrojové vybavení laboratoře patofyziologie [více o projektu] doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 11/8
  Vybudování laboratoře technologie přípravy pokrmů [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 11/8
  Webový slovník základních pojmů ve fyziologii [více o projektu] doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 1297/2011
  Vybavení laboratoře mikroskopických zobrazovacích metod v medicíně [více o projektu] doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 3134/2011
2010 Inovace studijního programu Ošetřovatelství [více o projektu] Mgr. Marie Froňková -
  Kompletní inovace laboratoří TUL (II. etapa) - Rozšíření výukových možností Laboratoře fyziologie TUL [více o projektu] prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. 11/1
  Vybavení laboratoře pro výuku diagnostických metod v medicíně [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 2626
  Měřící přístroje "OSCILOSKOPY" pro výuku studentů ve studijním programu Biomedicínská technika [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 0
  Měřící přístroj "GENERÁTOR FUNKCÍ" pro výuku studentů ve studijním programu Biomedicínská technika          [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 0
  III. Studentská konference Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci a II. Konference nelékařských profesí [více o projektu] Bc. Kateřina Švejdová 0
2009 Mentor klinické praxe ošetřovatelství (teoretická část) [více o projektu] Mgr. Blanka Ptáčková 0
  Mentor klinické praxe ošetřovatelství (praktická část) [více o projektu] Mgr. Blanka Ptáčková 0
 

Celoživotní vzdělávání v oboru Všeobecná sestra (Sympózium s názvem: "Akutní stavy v poučných scénářích a kazuistikách") [více o projektu]

Mgr. Blanka Ptáčková 0
  Studium nelékařských zdravotnických profesí [více o projektu] Mgr. Blanka Ptáčková 0
  Vybavení laboratoře pro specializované klinické obory [více o projektu] Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. 2644/2009
  Vybavení laboratoře pro výuku diagnostických metod v medicíně [více o projektu] Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 11/1
2008
Zajištění odborného semináře. Povinná mlčenlivost zdravotníků. [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 0
  Zajištění odborného semináře. Urgentní medicína z pohledu medicíny a práva. [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 0
  Vybavení laboratoří ošetřovatelství pro klinické obory (OSE TUL 2008) [více o projektu] Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. 2161/2008
  Vybavení laboratoří ošetřovatelství pro klinické obory [více o projektu] Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 106/3a
2007
Výuková školící učebna nemocničního informačního systému NIS [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 0
  Rozvoj laboratoří ošetřovatelství pro klinické obory [více o projektu] Prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc. 1629/2007
  Vybavení laboratoří ošetřovatelství pro klinické obory (OSE TUL 2007) [více o projektu] Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 124/8a

2006

Vybavení specializované učebny první pomoci [více o projektu] Mgr. Marie Froňková 0

 

Realizace studijního programu OŠETŘOVATELSTVÍ [více o projektu] Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

177/4

 

Vybavení laboratoří ošetřovatelství speciálním výukovým zařízením [více o projektu] Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 0