1. Jednotná úprava bakalářské a diplomové práce
 
2. Informace pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří budou skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ)
Student se může přihlásit ke státní závěrečné zkoušce po splnění studijních povinností a odevzdání kvalifikační práce.
Odevzdání kvalifikační práce:
Před odevzdáním kvalifikační práce na fakultu je nutné do IS STAG zadat název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci v pdf (stag/moje studium/kvalifikační práce/doplnit údaje o práci).
Bez zadání všech uvedených údajů a nahrání práce do IS STAG není možné kvalifikační práci na fakultě odevzdat a přihlásit se ke SZZ.
Termíny státní závěrečné zkoušky
  Zimní semestr
Leden - Únor 2018
Letní semestr
Červen 2018
1. termín
Letní semestr
Srpen 2018
2. termín
Termín odevzdání kvalifikační práce 30. 11. 2017 30. 04. 2018 30. 6. 2018
Mezní termín přihlášení a splnění stud. povinností 26. 01. 2018 08. 06. 2018 10. 8. 2018

Termíny konání SZZ

Všeobecná sestra (VS)

Biomedicínský technik (BMT)

Biomedicínský inženýr (BMI)

Zdravotnický záchranář (ZZ)

05. 02. - 09. 02. 2018

 

11. 06. - 23. 06. 2018

12. 06. a 18. 06. 2018

13. 06. 2018

13. 06. 2018

18. 06. 2018

27. 08. - 29. 08. 2018

27. 08. a 28. 08. 2018 

29. 08. 2018

29. 08. 2018

28. 08. 2018

 
3. Přihlášky ke SZZ pro všechny obory na FZS

Spolu s přihláškou je nutné odevzdat potvrzené prohlášení

 
Šablona PowerPointové prezentace k obhajobě