1. Jednotná úprava bakalářské a diplomové práce
 
2. Informace pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří budou skládat státní závěrečnou zkoušku (SZZ)
Student se může přihlásit ke státní závěrečné zkoušce po splnění studijních povinností a odevzdání kvalifikační práce.
Odevzdání kvalifikační práce:
Před odevzdáním kvalifikační práce na fakultu je nutné do IS STAG zadat název práce česky a anglicky, anotaci česky a anglicky, klíčová slova česky a anglicky, počet stran práce a nahrát celou práci v pdf (stag/moje studium/kvalifikační práce/doplnit údaje o práci).
Bez zadání všech uvedených údajů a nahrání práce do IS STAG není možné kvalifikační práci na fakultě odevzdat a přihlásit se ke SZZ.
Termíny státní závěrečné zkoušky
  Zimní semestr
Leden - Únor 2018
Letní semestr
Červen 2018
1. termín
Letní semestr
Srpen 2018
2. termín
Termín odevzdání kvalifikační práce 30. 11. 2017 30. 4. 2018 30. 6. 2018
Mezní termín přihlášení a splnění stud. povinností 26. 1. 2018 8. 6. 2018 10. 8. 2018
Termíny konání SZZ 5. 2. - 9. 2. 2018 18. 6. - 23. 6. 2018 27. 8. - 31. 8. 2018
 
3. Přihlášky k SZZ pro všechny obory na FZS
 
Šablona PowerPointové prezentace k obhajobě