Mezinárodní den sester je připomínán na celém světě vždy 12. května jako výročí narozenin Florence Nightingale, zakladatelky a průkopnice povolání zdravotní sestry. Fakulta zdravotnických studií připravila k této příležitosti několik přednášek pro odbornou veřejnost.

7. 5. 2019 od 10.00 hod. v učebně FZS 11 budovy F TUL budete mít možnost vyslechnout si přednášku o odkazu myšlenek Florence Nightingale pro 21. století. Seznámíte se s kampaní Mezinárodní rady sester ICN a s celosvětovým projektem NURSING NOW, do kterého je Fakulta zdravotnických studií zapojena.