Fakulta zdravotnických studií se jako každoročně zapojila do kampaně World Health Organization Clean Your Hands. Tématem letošní kampaně je Clean Care for All: It's in Your Hands.

Fakulta v rámci Světového dne hygieny rukou připravila akci pro veřejnost, během které se zájemci nejen dozvěděli příslušné informace, ale mohli si i sami vyzkoušet hygienickou dezinfekci rukou a následně si ověřit účinnost pod UV lampou.

Děkujeme studentům 3. ročníku oboru Všeobecná sestra za pomoc s přípravou akce.