V sobotu 24. listopadu proběhl na Technické univerzitě v Liberci Den otevřených dveří, kde se představila i naše fakulta. Návštěvníci měli možnost zhlédnout fakultní prezentaci a informovat se na podrobnosti u pracovnic studijního oddělení.

Poté mohli zájemci o studium navštívit laboratoře fakulty a pod dohledem odborných asistentů i současných studentů si vyzkoušet některé postupy a promluvit si o podmínkách studia.

Nově se návštěvníkům představil fakultní simulátor sanitního vozu. 

Děkujeme nejenom návštěvníkům, ale i všem studentům, kteří pomohli s přípravou a průběhem dne otevřených dveří na fakultě. Poděkování si zaslouží jmenovitě: Roleček Adam, Šolcová Alena, Vohanka David, Švejdarová Kamila, Sedláček Tomáš, Zapadlová Aneta, Souček Tomáš a Lindauer Vojtěch.