Akademický senát Fakulty zdravotnických studií TUL vyhlašuje ke dni 11. října 2018 doplňkové volby do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (komora studentů) a do Akademického senátu Technické univerzity v Liberci (komora studentů) na základě přijatých usnesení při zasedání senátu dne 10. října 2018.

Bližší informace pro doplňkové volby do Akademického senátu FZS TUL (komora studentů)
Bližší informace pro doplňkové volby do Akademického senátu TUL (komora studentů)