Studenti třetího ročníku studijního oboru Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář se začátkem zimního semestru zúčastnili exkurze u Odboru biologické ochrany Těchonín. Jedná se o vysoce specializované zdravotnické pracoviště Armády České republiky, které zajišťuje komplexní zabezpečení biologické ochrany. Těchonín slouží zejména k izolaci nebezpečných nákaz, identifikaci druhu nákazy, léčbě zasažených osob, preventivním opatřením a k výzkumné činnosti. Studenti měli možnost si prohlédnout celý areál a seznámit se s provozem jednotlivých částí tohoto komplexu. Další informace o uskutečněné exkurzi a vyjádření studentů naleznete na T-UNI.