Začátkem září se studenti studijního oboru Zdravotnický záchranář již tradičně zúčastnili exkurze u 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. Studenti se seznámili s historií a vývojem pluku, s možnostmi kontaminace nebezpečnými látkami a dále se zásahem při ohrožení civilního obyvatelstva. Studenti měli možnost navštívit muzeum s ukázkami ochranných prostředků a měli možnost shlédnout dekontaminaci osob a vozidel.