V pátek 1. června proběhl na Fakultě zdravotnických studií Dětský den. O jeho náplň se postarali členové Vodní záchranné služby ČČK pod vedením Mgr. Jana Sedláčka, kteří pro děti připravili zábavný preventivní program s žabákem Kvakym o bezpečném pobytu u vody  „Bezpečné dětství – u vody bez nehody“.

Druhou část programu obstarali pracovníci fakulty. Děti z univerzitní mateřské školy ŠkaTULka a ze Základní školy – Jablonec nad Nisou Kokonín měly možnost navštívit laboratoře fakulty, dozvědět se mnoho zajímavého o práci sester a záchranářů a také si zasoutěžit.

Oblíbeným se tak stalo nejen obvazování a oživování nemocničních figurin nebo mikroskopování s tajenkou, ale především transport na záchranářském lehátku s podvozkem, které na dlouhých chodbách fakulty prošlo zatěžkávací zkouškou.

Celý program tak vznikl ve spolupráci Vodní záchranné služby a zaměstnanců fakulty, ale jeho realizace by byla těžko možná bez pomoci našich studentů, kteří se dětem celé dopoledne věnovali. Poděkování patří Zhanně Sverenyakové ze 3. ročníku oboru Všeobecná sestra a Lucii Stanislavové a Kamile Švejdarové z druhého ročníku oboru Zdravotnický záchranář.