Studenti 2. ročníku studijního oboru Zdravotnický záchranář se ve dnech 28. 2. až 2. 3. 2018 opět zúčastnili kurzu Praktická záchrana na zmrzlých plochách, který pořádala Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, z. s. a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o. Studenti v průběhu teoreticko-praktického kurzu se seznámili a osvojili si postupy záchrany tonoucího, který se propadl ledem.

V teoretické části kurzu byli studenti informováni o vlastnostech ledu, povodňových stavech, prevenci a bezpečnosti na zmrzlých vodních plochách, využití suchých obleků, základních záchranných prostředcích a jejich použití. Dále se seznámili s hypotermií, specifiky a doporučenými postupy kardiopulmonální resuscitace a postupy letecké záchrany. Praktická část kurzu se zaměřovala na praktický nácvik záchrany s využitím různých technik a pomůcek. Studenti si v reálných podmínkách vyzkoušeli samotnou záchranu na zmrzlé vodní ploše. Kurz obohatila i ukázka Letecké záchranné služby ZZS LK.